Plane

Darbui su rizikos grupės jaunimu – aviacija

Asociacijos „Vilkas Avia servisas“ ir Kauno rajono Garliavos policijos nuovados vykdomoje šviečiamojoje prevencinėje programoje galima išvysti precedentų neturintį darbo su rizikos grupės jaunimu atvejį. Ekskursijos į Kauno S. Dariaus ir S. Girėno aerodromą metu jaunimas turi galimybę susipažinti su aviacine technika, skrydžio procedūromis, aviacijos istorija, bei patys atlikti skrydį.

„Vilkas Avia servisas“ įkurtas projektas vykdomas kartu su Kauno rajono Garliavos policijos nuovada. Bendradarbiaujant su pareigūnais, ekskursijose dalyvauja vaikai, įtraukti į policiją dominančių vaikų apskaitą, iš socialinės rizikos ar sunkiai besiverčiančių šeimų.

„Į apskaitą, kurioje šiuo metu vyrauja 12–16 metų amžiaus jaunimas, patenkama už teisės pažeidimus. Nuovados jurisdikcijoje prasikalsti linkusio jaunimo kiekvienais metais fiksuojama apytiksliai dvidešimt, tačiau jie nuolatos keičiasi. Iš šio sąrašo jaunuolis būna išbraukiamas, jei per metus nepadaro jokių nusižengimų“, – pasakoja Kauno rajono Garliavos policijos nuovados viršininkas Sergėjus Lemziakovas.

Į edukacinę, prevencinę ekskursiją Garliavos nuovados pareigūnai įtraukia ne tik prasižengusius jaunuolius. Bendradarbiaujant su Kauno rajono socialinių paslaugų centro socialiniais darbuotojais į šią programą įtraukiami vaikai iš socialinės rizikos ar sunkiai besiverčiančių šeimų.

Ekskursijos pradžioje jaunimo grupė apsilanko Aviacijos muziejuje, kuriame vyksta teorinė paskaita. Vaikai supažindinami su istorija, orlaiviais, oro uostais, skrydžių valdymu ir radijo ryšiu. Vėliau vyksta pažintis su skrydžio procedūromis, lėktuvo valdymo ypatumais bei mokomojo skrydžio aerodromo ratu principais, eiga ir sauga. Toliau, vaikai kartu su gidu apžiūri Aviacijos muziejaus eksponatus bei kiekvienas skrydį išbando simuliatoriuje. Ekskursijos pabaigoje vyksta viktorina, kurios metu už teisingus atsakymus paaugliai gali laimėti skrydį.

„Dalyvaudami šioje programoje ir žinodami, jog už pastabumą gali laimėti skrydį, paaugliai būna dėmesingi, atidžiai klausosi kas jiems yra pasakojama. Taip pat jaunimas itin aktyviai įsitraukia į viktoriną. Dalyvaudami tokio pobūdžio prevencinėse programose vaikai supranta, kad laiką galima leisti kitaip nei jiems būna įprasta, parodoma, jog už gerą elgesį gali būti apdovanoti“ – pasakoja Kauno rajono Garliavos policijos nuovados specialistė Inga Gustaitytė.

Visiems, dalyvaujantiems ekskursijoje, suteikiamas sertifikatas, o atlikusiems skrydį – jaunojo piloto pažymėjimas. Ekskursija vyksta įvairiose erdvėse: Aviacijos muziejuje, S. Dariaus ir S. Girėno aerodromo teritorijoje, skrydžių valdymo bokšte, lėktuvų angare.

„Bendra veikla su „Vilkas Avia servisas“ yra Garliavos policijos nuovados vykdomos prevencinės veiklos dalis. Darbas vyksta bendradarbiaujant ir su kitomis institucijomis, kuriose būna organizuojami sportiniai užsiėmimai, paskaitos. Pastebėjome, kad dalyvaudami prevencinėje programoje vaikai tampa mažiau linkę prasižengti, dalis jų visai neprasižengia ir daugiau nepatenka į policiją dominančių vaikų apskaitą“, – pasakoja Kauno rajono Garliavos policijos nuovados vyresnioji specialistė Rima Skaisgirienė.

Asociacijos „Vilkas Avia servisas“ steigėjas Kęstutis Staniulis pasakoja, kad šios organizacijos veikla skirta darbui su moksleiviais, rizikos grupės vaikais, bei kitomis socialiai pažeidžiamomis jaunimo grupėmis. Įkūrėjas teigia, kad pastoviai ieško naujų būdų kaip dalyvavimo aviacinėje programoje metu padėti jaunimui praplėsti savo akiratį bei paskatinti pasirinkti dorą kelią. Organizacija prevencinę, edukacinę veiklą vykdo ir su mokyklomis bei vienuolynais, iš kurių būna renkamos jaunimo grupės į ekskursijas.

„Būti lakūnu yra daugelio vaikų svajonė, tačiau susidūrę su kasdieniniu gyvenimu ar įsitraukę į rizikos grupes dažnas ją pamiršta, kaip pamiršta ir kitas svajones, siekius, kurių tikrai turi kiekvienas. Ekskursijas organizuojame vildamiesi, kad jaunimui parodysime kontrastą tarp nusikalstamos veiklos bei doro, socialaus kelio“, – pasakoja K. Staniulis.