Plane

Ortofoto

Ortofoto – pagrindinė informacijos apie žemės paviršių ir jame esančius objektus rinkimo priemonė. Žemės paviršiaus nuotrauka iš oro skirta topografinių žemėlapių sudarymui, miškotvarkos ir žemėtvarkos darbams.
aerofotografija

Aerofotografinė nuotrauka – patikimas kartografinės, gamtos išteklių informacijos šaltinis. Ši priemonė pastaruoju metu naudojama vis dažniau. Ortofoto naudojama:

• žemės ūkio kultūrinei būklei vertinti
• prognozuoti derliui;
• nustatyti piktžolių paplitimui;
• vertinti stichinių nelaimių padarinius;
• tirti erozijos procesams;
• miško brandai nustatyti
• medžių rūšinei sudėčiai tirti;
• vykdyti monitoringą;
• kitiems darbams

Iš ortofoto medžiagos gaminame planus. Priklausomai nuo medžiagos apimties, orto foto planų gamyba užtrunka 2-4 dienas.